Follow

Tilbagefør dannet aconto - enkelt

I denne artikel vil processen for tilbageførsel af en dannet aconto blive gennemgået. Er der eks. blevet dannet en aconto med forkert data, eks. med forkert m3, kan denne tilbageføres med via. Forbrugerkartoteket

Forbrugerkartoteket tilgås via følgende menue: 

Afregning | Forbrugerkartotek klik herefter på fanebladet Aconto

OBS: Alle tilbageførelser skal ske kronologisk, så hvis der er dannet to aconti i et afregningsår og det er den først dannede der skal tilbageføres, skal man starte med at tilbage føre den sidst dannede og så den første.

Marker den sidst dannede aconto og klik på knappen Aconto og vælg Tilbagefør aconto. Se billedet herunder.

Følgende billede bliver herefter vist: 

Bekræft med klik på JA

Når tilbageførelsen er gennemført får du denne meddelelse, se billedet herunder, og så afsluttes der med klik på OK.

Herefter vil der være markeret med et flueben i kolonnen Tilbageført.

 

Får du flg. Fejlmeddelelse, så tjek om aconto er blevet tilbageført af systemet i forbindelse med en afregning (flytte-, del- eller årsafregning).

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.