Follow

Afregning | Forbrugerkartotek | Fanen Web

Åben Afregning | Forbrugerkartotek og følgende vindue kommer frem. Se billedet herunder. 

 

Klik på fanebladet web: 

Fanen Web viser login oplysninger til brug ved indberetning af måler aflæsning på internettet.
Hvis der afsendes selvaflæsningskort i forbindelse med måleraflæsninger, står der også her, hvilket kortnr. denne forbruger har fået omdelt fra seneste bestilling af selvaflæsningskort.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.