Follow

Afregning | Forbrugerkartotek | Fanen Generelt

I dette afsnit vil felterne på Fanen Generelt under Afregning | Forbrugerkartotek blive beskrevet. 

Vigtigt – der må ikke indtastes ”vedr. adresse” på hverken Forbruger- Ejer eller Debitor. Alle udskrifter der laves, indeholder oplysning om forbrugsadressen.

Felt navn, Forbrugsadrnr

Nummeret på forbrugsadressen (installationen).

 

Felt navn, Beboer fornavn

 • Fornavn

 

 

Felt navn, Beboer efternavn

 • Skal udfyldes. Feltet er meget vigtigt, da efternavn bruges til sortering, derfor skal evt. firma navn indtastes her.

 

Felt navn, Beboer navn2

 • Beboer navn2 udfyldes hvis der er flere personer der ønskes registreret som tilknyttet til adressen.

 

 

Felt navn, Gadekode/husnr./sal

 • Gadekode vælges fra tabellen (F6) og gadenavn i feltet ”Adresse” udfyldes automatisk. Husnr. Indtastes. Der må kun være et nummer i feltet. Er der flere numre skrives disse i feltet ”sal”. Evt. litra og etage skrives i feltet ”sal”.

 

 

Felt navn, Adresse

 • ”Adresse” feltet udfyldes automatisk med de oplysninger som er blevet indtastet i felterne Gadekode/nr./sal.

 

 

Felt navn, Beboer adresse2

 • Ekstra adresse felt f.eks. til bynavn uden postnr. MÅ IKKE ANVENDES TIL VEDR: ADRESSE

 

Felt navn, Postnr./By

 • ”Postnr.” vælges fra tabellen (F6) og feltet ”By” udfyldes automatisk.

 

Felt navn, Anslåede Acontoforbrug

 • Her angives det forventede årsforbrug.

 

Felt navn, Forbrug xxxx / Afl. type

 • Forbrug et år tilbage og Afl. Type årsaflæsning

 

Felt navn, Forbrug xxxx-1 / Afl. type

 • Forbrug to år tilbage og Afl. Type årsaflæsning

 

 

Felt navn, Forbrug xxxx-2 / Afl. type

 • Forbrug tre år tilbage og Afl. Type årsaflæsning

 

Felt navn, Forbrug xxxx-3 / Afl. type

 • Forbrug fire år tilbage og Afl. Type årsaflæsning

 

Felt navn, Forbrug xxxx-4 / Afl. type

 • Forbrug fem år tilbage og Afl. Type årsaflæsning

 

Felt navn, Fælles for felterne forbrug

 • Det er afregningsperiodens startdato, der er afgørende for i hvilket årstal forbruget ligger. Det vil sige at et forbrug med afregningsstartdato 01.10.16 vil vises i feltet 2016.

 

Felt navn, Udskiftet hovedmåler forbrug i afregningsperioden

 • Viser forbruget på nedtaget måler der ikke er afregnet

 

Felt navn, Aktiv

 • Feltet skal være markeret med flueben, hvis forbrugeren er aktiv. Det vil sige, at der kan dannes aconto og årsafregning. Hvis feltet er blank er forbrugeren inaktiv.

 

Felt navn, Part

 • Der sættes flueben i feltet, hvis forbrugeren kun betaler fast afgift og ikke har en måler på adressen

 

Felt navn, Partsforbrug

 • Viser det faste antal M3 som partsforbruger bliver faktureret for pr. år (ingen måler)

 

Felt navn, Forbrugertype

 • Vælges fra tabellen (F6) og forbrugertype navn udfyldes automatisk. Koden anvendes ved indberetning til kommunen, SAO rapporten.

Felt navn, Distrikt / Underdistrikt

 • Opdeling af vandværkets forsynings område. Underdistrikt er en opdeling af det distrikt, der står i feltet Distrikt

 Felt navn, SMS og E-mail

 • Ved tryk på pilen til højre i feltet, vises SMS/E-mail log over afsendte SMS/E-mail til forbrugere tilknyttet denne forbrugsadresse med oplysninger om mobiltlf.numre, dato, afsendt tekst mm.

Felt navn, Afregningsperiode

 • Udfyldes automatisk ved fremskrivning af afregningsår. Ved nyoprettelser udfyldes startdato med den dato, hvor afregningsperioden skal starte og slutdato sættes til den sidste dag i afregningsåret. Den tilknyttede måler skal have den samme startdato

 

Felt navn, Priskategori

 • Den priskategori forbrugeren bliver afregnet efter.

 

Felt navn, Antal Aconti 

 • Det antal aconti forbrugeren faktureres i løbet af en afregningsperiode.

 

Felt navn, Enheder 1/2 

 • Hvor mange gange fast afgift skal betales i afregningsåret. Der kan opsættes enheder på to forskellige faste afgifter. Opsættes i Kartoteker – Sats.

 

Felt navn, Antal målere Std./Bi

 • Viser hvor mange aktive målere og bimålere forbrugeren har. Feltet udfyldes automatisk fra målerkartoteket og der kan ikke tastes i feltet.

 

Felt navn, Bimålers anslåede forbrug

 • Anslået forbrug på bimåler.

 

Felt navn, Fast Bimålerforbrug

 • Fast forbrug uden opsat bimåler (skal aftales mellem forbruger og kommunen).

 

Felt navn, Alternativtnr.

 • Dette felt kan anvendes af vandværker efter behov.

 

Felt navn, Ejendomsnr.

 • Ejendommens officielle ejendoms nr.

 

Felt navn, Matrikel nr. 

 • Ejendommens officielle Matr. nr.

 

Felt navn, BBR nr.

 • Ejendommens officielle BBR nr.

 

Felt navn, Indflytningsdato

 • Den dato forbrugeren flyttet ind. Ved opstart den samme dato som afregningsstartdato

 

Felt navn, Gruppekode

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis forbrugeren er tildelt én eller flere gruppekoder

 

Felt navn, Bemærkning

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis der er oprettet bemærkninger. Her er tale om bemærkninger på stamkortes ”bagside”.

 

Felt navn, Brevarkiv

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis der er oprettet og gemt et brev til forbruger

 

Felt navn, Reparation

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis der er oprettet en reparation til forbrugsadressen

 

Felt navn, Opgaver

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis der er oprettet en opgave på forbrugsadressen

 

Felt navn, Antal bimålerforbrugere

 • Udfyldes automatisk med Ja, hvis der er tilknyttet en bimålerforbruger

 

Felt navn, Bogf. fakturaer

 • Ja, hvis der er lavet manuelle fakturaer til den tilhørende debitor

 

Felt navn, Bogf. Kr. notaer

 • Ja, hvis der er lavet kreditnota til den tilhørende debitor

 

Felt navn, Bogf.rykkere

 • Ja, hvis der er lavet rykker til den tilhørende debitor

 

Felt navn, Note

 • Bemærkninger, reminder m.m.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.