Follow

Oprettelse og ajourføring af priser

 

I denne artikel beskrives processen for oprettelse og ajourføring af priser(priskategori). 

Processen indeholder følgende punkter: 

  1. Åben menu for priser(Pris Poster)
  2. Vælg Sats 
  3. Opret og ajourfør priser 

 

Punkt 1, Åben menu for priser(Pris Poster)

Priser åbens via vinduet "Satser". Satser åbnes via følgende menue. Kartoteker | Afregning | Satser. Se vinduet for satser i billedet herunder. For mere information om "Satser" se artikel Oprettelse Og Ajourføring Af Satser

 

Punkt 2, Vælg Sats 

Klik på den sats(række) for hvilken der skal oprettes/ajourføres priser, klik her efter på knappen "Satser" og vælg "Priser", se billed herunder. 

Vinduet for priser(Pris poster) åbnes, se billed herunder. 

 

Punkt 3, Opret og ajourfør priser 

Vinduet Pris poster viser alle historiske pris perioder for den valgte sats.

Udfyld ’Dato’ med ikrafttrædelsesdato og ’Beløb’ med den pris der gælder for satsen.
OBS: Bemærk – der må ikke slettes i Pris poster da dette umuliggør tilbageførelser! 

I artikel feltbeskrivelse af Kartoteker | Afregning | Satser | PriserBliver alle feltegenskaber for "Priser" gennemgået. 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.