Follow

Kartoteker | Afregning | Satser | Priser

I denne artikel vil alle felter på formen "Priser" blive gennemgået. 

Åben "Priser via menuen Kartoteker | Afregning  | Satser | Priser. Se billedet herunder:

Vinduet for priser kan ses herunder. 

I tabellen herunder vil alle felters egenskaber blive gennemgået. 

 

Feltnavn Feltbeskrivelse
Pris ved forbrug mere end Bruges såfremt m3 prisen er mængde afhængig. Dvs. hvis m3 prisen ændres
ved forbrug over f. eks. 500m3.
   
Dato Her indtastes prisens startdato. Som det ses af eks. kan prisen reguleres over
året. Acontoopkrævning ser på den sats der er gældende på fakturadato,
Afregning beregner gennemsnitsprisen for afregningsperioden
(flytteafregninger og årsafregninger)
   
Beløb Prisen på den givne dato.
   
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.