Follow

Udstedelse af rykkerkladder (flere)

I denne artikel beskrives processen for udstedelse af rykkerkladder. Det er en forudsætning for artiklen at alle rykkerkladder er dannet, gennemgået og kontrolleret jf. artiklerne:

Processen for udstedelse af gennemsete og godkendte rykkerkladder indeholder følgende punkter:

  1. Åben rykkermodul i EV Appia
  2. Indstillinger for udsted rykkere
  3. Udsted alle rykkerkladder
  4. Udsted èn rykkerkladde

 

Punkt 1, Åben rykkermodul i EV Appia:

Modul i EV Appia til håndtering af rykkerprocedure tilgås via menuen: 

[Afregning] – [Andre aktiviteter] – [Rykkere]. 

Er formen vist i billedet herover, blankt, dvs. feltet <Nummer> ikke indeholder et nummer skal processen for "Dan rykkerkladder" gennemføres, artiklen kan læses her: Dan rykkerkladder.

 

Vælg [Udstedelse] – [Udsted]
Ønskes rykkeren udskrives med det samme vælg [Udstedelse] - [Udsted og udskriv]

 

 

Punkt 2, Indstillinger for udsted rykkere

Vælg (indstillinger) – her skal datofelter være blanke, medmindre bogføringsdato skal erstattes.

Er der markering i <Udskriv>, udskrives rykkerne, når de udstedes. Se billedet herover. 

 

Punkt 3, Udsted en/alle rykkerkladde(r)

Vil du udstede alle rykkere samtidigt, slettes det nummer der står i <filter> på (Rykkermeddelelser). Slettes nummeret ikke udstedes kun den aktuelle rykker. Se billedet herunder.

Klik på knappen <OK> og rykkerkladde(r) udstedes

 

Punkt 4, Udsted èn rykkerkladde

Specifikke rykkerkladder udstedes enkeltvis ved at stå i rykkerhovedet for den pågældende rykkerkladde og trykke på "F11", se billedet her under. 

Herefter vil den pågældende rykkerkladde være udstedet og forsvinde fra rykkerkladden. Rykkerkladden er bogført/udstedt.

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.