Follow

Dan rykkerkladder

Denne artikel omhandler dannelse af rykkerkladder efter opsatte betingelser. 

Inden processen for dannelse af rykkerkladder påbegyndes, bør artikel "Oprydning i ikke udstedte rykkere i rykkerkladde" læses.

Processen for dannelse af rykkerkladder indeholder følgende punkter: 

  1. Åben rykkermodul i EV Appia
  2. Opsæt betingelser for dannelse af rykkerkladder
  3. Kontrollere dannede rykkerkladder 

Punkt 1, Åben rykkermodul i EV Appia:

Modul i EV Appia til håndtering af rykkerprocedure tilgås via menuen: 

Afregning | Andre aktiviteter | Rykkere 

Er formen vist i billedet herover, ikke blankt, dvs. feltet Nummer indeholder et nummer skal processen for "oprydning i ikke udstedte rykkere i rykkerkladde" gennemføres, artiklen kan læses her"Oprydning i ikke udstedte rykkere i rykkerkladde".

 

Punkt 2, Opsæt betingelser for dannelse af rykkerkladder

Opsætning af betingelser for dannelse af rykkerkladder forgår fra følgende form. 

Klik åp Vælg [Funktion] – [Opret rykkere], se billed herunder. 

Formen "Opret rykkere" fremkommer, se billed herunder. 

Vælg fanebladet (Indstillinger).

  • Sæt flueben i feltet <Kun poster med forfaldne beløb>
  • Indtast dags dato i feltet <Bogføringsdato>

Afslut med klik på [OK]. Der dannes nu rykkerkladder til alle, der opfylder opsatte betingelser for dannelse af rykkerkladde.

 

Punkt 3, Kontrollere dannede rykkerkladder 

Ved gennemførelse af ovenstående punkt 2 i denne artikel, vil der nu være vist en specifik rykkerkladde i formen "Rykkermeddelelse" se billed herunder. 

Inden dannede rykkerkladder afsendes skal disse gemmen ses. Dette kan gøres ved at trykke på F5, herefter vil der blive vist en oversigt, indeholdene samtlige rykkerkladder. Ligeledes kan rykkerkladderne gennem ses enkeltvis, der skiftes mellem rykkerkladde med "Page down" og "Page up".

Ved gennemført gennemgang af samtlige rykkerkladder, kan rykkerkladderne nu udstedes, såfremt der ikke er fejl eller mangler der endnu ikke er korrigeret på rykkerkladderne. 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.