Follow

Debitor uden forbrugsadresse

Er der brug for at oprette en debitor uden tilknytning til en forbrugsadresse, så gøres dette i Debitorkartoteket. Al fakturering til en sådan debitor foregår ved manuelt at lave en faktura med de nødvendige fakturalinjer. Type i faktura linje skal være Finans og nummer vælges fra finanskontoplanen.

Start her:

Finans - Tilgodehavender - Debitorer eller Afregning -Debitorer

Tryk F3 for at oprette et tomt debitorkort.

Debitorkort_tomt.png

Udfyld kortet med de ønskede oplysninger, ved at gå ind på diverse faner. Bemærk at nogle felter udfyldes automatisk, bl.a. PBS Nr.

Fanen Generelt

Nummer: Udfyldes automatisk ved tryk på Enter, men kan ændres hvis opsætningen på den tilknyttede nummerserie tillader dette.

Udfyld diverse felter vedr. navn, adresse og kontakt oplysninger, men undlad felterne vedr. Forbrugsadresse og Tidl. forbrugsadresse.

Feltet Søgenavn udfyldes automatisk med oplysningerne fra feltet Navn men kan overskrives med ønsket søge navn.

Feltet Saldo (RV) opdateres automatisk når der bogføres poster på debitor.

Feltet Kreditmaksimum (RV) udfyldes med et maxbeløb hvis der er loft for hvor meget kredit debitor må få. Brug evt. også feltet Spærret hvis der skal lukkes for al handel med en debitor.

sp_rret.png

Fanen Kommunikation

Udfyldes efter behov.

Fanen Fakturering

Som minimum udfyldes felterne Virksomhedsbogføring, Momsvirksomhedsbogf. og Debitorprisgruppe. Se evt. hvorledes på et allerede oprettet debitorkort.

Fanen Betaling

Udligningsmetode skal som udgangspunkt være Saldo, men hvis der er tale om en debitor uden aconto så kan der vælges Åben post. Ved åben post kan man selv vælge hvilken åben post der skal udlignes på ved en indbetaling. Ved Saldo metoden vil der altid blive udlignet i den ældste åbne post.

Betalingsbeting.kode udfyldes med en i forvejen defineret kode ved klik på pilen til højre i feltet og dernæst på den kode der skal påsættes debitoren. Der kan også oprettes en ny kode ved at taste F3 og så udfylde kolonnerne i betalingsbetingelsestabellen.

betalingskode.png

Betalingsformskode

Hvis debitor har et EAN-nummer så vælges OIO. Dette gør at en faktura kan udlæse elektronisk via PBS/OIO, i et format som modtager kan indlæse direkte i eget system. Det samme gælder hvis der vælges koden BS, hvor det er via Nets der sendes en papir opkrævning. Hvis fakturaen altid skal udskrives / mailes så opret evt. en kode FI og påsæt den. Herved undgår du at fakturaen medtages når der henter over i PBS/OIO.

Rykkerbetingelseskode skal udfyldes med en kode for at det er muligt at danne en rykker. Vælg fra drop down menuen ved at placere musen på den ønskede kode og trykke OK. Hvis der ønskes en speciel rykkerkode så kan denne oprettes ved at trykke F3 og så udfylde felterne efter ønske.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.