Follow

Feltbeskrivelse målerkladde

Målerkladden indeholder følgende kolonner(Din rækkefølge kan være anderledes):
 
Afvent: Hvis der er sat et flueben i feltet så kan måleren ikke udskiftes.
Fluebenet fjernes automatisk når alle nødvendige oplysninger for udskiftning er indtastes. Kan også sættes manuelt hvis f.eks. målerudskiftningen skal undersøges nærmere.
Gl. Måler ID ID nummeret på den gamle måler.
Forbrugernr. Forbrugsadressenummeret hvor måleren er installeret.
Forbrugsadresse
Adressen hvor måleren er installeret. (Kladden er sorteret efter Gade/husnr.)
Starttæller Målerens starttæller på det tidspunkt hvor den hentes over i målerkladden (seneste bogførte aflæsning). Bemærk: hvis der er dannet afregning efter måleren er hentet over i kladden så skal starttæller reguleres.
Sluttæller Aflæsning ved udskiftning. SKAL indtastes.
Forbrug Forbrug udregnes automatisk når der indtastes en sluttæller.
Parti Partiet den gamle måler er tilknyttet.
Udskiftningsdato Udfyldt med den dato, kladden erdannet. SKAL udfyldes med den korrekte udskiftningsdato.
Filtertilstand Filtertilstand på den gamle måler ved udskiftningen.
Udskiftningsårsag Årsag til udskiftningen. Kan vælges men ikke et krav.
Gruppekode

Kan vælges, hvis der skal tilknyttes en gruppekode til forbrugeren. Eks. Ventil utæt, Målerbrønd tildækket m.m.
Kan også anvendes hvis der skal foretages opfølgning eller reparationer hos nogle forbrugere.
Se Kartoteker - Afregning - Gruppekoder for opsætning.

Nyt måler ID SKAL udfyldes med ID-nummeret på den nye måler eller hentes fra målerlager. Ved hentning fra målerlager klik på pil i feltet eller F6.
Parti ny måler Parti ny måler SKAL vælges fra liste. Hvis partiet ikke er oprettet så gøres dette først. Målerstyring - Parti - F5
Model Den gamle målers model. Skiftes automatisk hvis den nye måler hentes fra lager. Ellers skal dette gøres manuelt, hvis nødvendigt.
Alternativt nr. Udfyldes kun hvis måleren har separat radiosender.
Placering Målerens placering på adressen. Kan ændres i forbindelse med udskiftning, hvis den nye måler placeres andet sted.
Installatør Installatøren af den nye måler. Kan vælges men ikke påkrævet.
Forbrugernavn Navn på adressens beboer.
Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.