Follow

Hent forbrugernes mobiltelefonnumre

I Appia er det muligt at indsamle forbrugernes mobiltelefonnumre og samtidig få dem valideret (godkendt), således at vandværket kan sende og informere forbrugeren via sms. Data hentes fra 118.dk Webservice.

Indsamling/opdatering af forbrugerens mobiltelefonnumre foregår i 5 steps.

1. Accepter vilkår og betingelser
2. Vælg den kontakttype (beboer, betaler eller ejer) hvorfra der skal indsamles mobiltelefonnumre
3. "Vask" de indsamlede data
4. Send mobiltelefonnumrene til validering hos modtager
5. Kontroller de indkommende valideringer og send evt. en ny forsendesle på dem som mangler 

 

1. Accepter vilkår og betingelser

Tilgå modulet fra menuen Afregning | SMS og E-mail service | Opdater mobiltelefonnumre   

Tryk på knappen Accepter Vilkår og fortsæt 

 

2. Vælg kontakttype

Nu vises dialogboxen SMSMod, der laver filter på den kontakttype man vil hente mobiltelefonnumre på. Som udgangspunkt er det en fordel at vælge at validere beboerne først da det som regel er den største gruppe. 

  

Sæt flueben i Beboer, tryk på knappen Fortsæt. 

Der hentes nu data på alle de adresser som findes i Appia og som matcher udbyderens database. Der kan i søgeresultatet forekomme adresser man ikke har i APPIA. Dette skyldes at teleudbyders system medtager adresser som ligner dem der søges på. Det er vigtigt at gennemgå alle de data som bliver hentet ind i APPIA, inden man går til punkt 3.

De øvrige kontakttyper køres på et senere tidspunkt, når mobiltelefonnumrene på beboerne er kommet ind og er blevet valideret. Valideringen af mobilnumrene på Betaler og Ejer vil oftest gå hurtigere da mange af de numre der hentes ind i de to kørsler allerede er blevet markeret med Valideret, i forbindelse med valideringen af Beboer telefonnumre. 

 

3. "Vask" de indsamlede data

De hentede mobiltelefonnumre får automatisk status Ikke valideret. Et mobil nummer kan befinde sig i 4 forskellige status:

1. Valideret (mobiltelefonnummeret er godkendt af modtager)
2. Blokeret (mobiltelefonnummeret er blokeret af modtager)
3. Ikke valideret (mobiltelefonnummeret er ikke sendt til modtager)
4. Afventer validering (mobiltelefonnummeret er sendt til validering , men ikke behandlet af modtager)

 

Gå linjerne igennem og slet dem (F4), der ikke skal være med i forsendelsen.

Bemærk!
Listen gemmes ikke. Så hvis man lukker listen forsvinder linjerne og man skal begynde forfra - altså gentage proceduren fra step 1. 

4. Send mobiltelefonnumrene til validering hos modtager

Når alle de modtagne data / telefonnumre er blevet gennemgået, så er det tid til at sende SMS'er ud til forbrugerne. Dette er nødvendigt for at forbrugeren kan acceptere eller afslå at modtage beskeder via SMS fra vandværket. Tryk på Valider mobiltefonnumre. Du får nu følgende popup med en forud defineret besked til modtagerne. Når der trykkes Ja vil der blive afsendt en SMS til alle på listen Valider mobiltelefonnumre.

Besked_til_bruger.png

Tilbagemeldingerne med Ja Nej vil automatisk opdatere status på mobilnumre til henholdsvis Valideret (mobiltelefonnummeret er godkendt af modtager) eller Blokeret (mobiltelefonnummeret er blokeret af modtager). Hvis antallet af tilbagemeldinger er for lavt, så kan man med fordel gentage kørslen igen efter fx en uges tid.

Ved gentagelse af kørslen kan man ved brug af filtre (F7) fjerne de forbrugere fra listen som har status Valideret eller Blokeret.

Når telefonnumrene på forbrugsadressen er færdig behandlet så kan man forsætte med næste kartotek. Mange af de mobilnumre der nu hentes her fra 118.dk, er allerede blevet valideret på forbrugsadressen, så der skal kun laves henvendelse til de numre der ikke allerede er blevet markeret med Valideret eller Blokeret. Når denne kørsel er tilendebragt, så laves en tilsvarende på det sidste kartotek - Ejer.

Da der over tid udskiftes mobilnumre hos forbrugerne, kan der med fordel laves opdatering med passende mellemrum, så mobilnumrene løbende holdes ajour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.