Follow

Målerkladde

Bemærkning til dig der allerede har dannet en målerkladde!!!
Hvis der er foretaget en afregning på en forbrugsadresse efter der er hentet målere over til målerkladden, så skal disse målere slettes i måler kladden og hentes over igen.  Dette skyldes at starttælleren sandsynligvis er blevet ændret i forbindelse med dannelsen af afregningen.
 
 
Resten kan starte her :-)

Skal vandværket have udskiftet mange målere i en periode, så kan det være en stor fordel at benytte funktionaliteten Målerkladde. Du finder Målerkladden her:

Målerstyring - Målerkladde

Dan målerkladde

Inden der dannes en ny måler kladde, tjekkes først om kladden er tom eller om den indeholder målere der skal slettes. Dette gøres for at undgå at de samme målere bliver tilføjet kladden flere gange, for når der dannes en ny kladde, bliver den nye kladde tilføjet til den allerede eksisterende kladde.

Start med at udvælge de målere der skal udskiftes i målerkartoteket:

Målerstyring - Målerkartotek - F5

m_lerkladde_1.png

Det er vigtigt at man danner sig et overblik over hvordan den samlede udskiftning skal foregå og der ud fra vælger de målere der skal lægges over i målerkladden. Udskifter man f.eks. målere på en vej ad gangen så læg kun disse målere over i kladden.  Brug Feltfilter F7 til udvælgelsen. F.eks. alle målere på Vestergade.

Klik i kolonnen Adresse og dernæst F7

M_lerkladde_2.png

Indtast Gadenavn, efterfulgt af *. Afslut med OK.

Oversigten viser nu alle målere der er opsat i Vestergade.

m_lerkladde_3.png

Vælg herefter Funktioner - Dan kladde med viste

m_lerkladde_4.png  

Herefter vises hvor mange målere der er dannet i kladden. Afslut med OK

m_lerkladde_5.png

 

Brug af den dannede målerkladde

Målerstyring - Måler kladde

Den dannede målerkladde ser herefter således ud og indtastningen af data ved udskiftningen kan nu indtastes.

m_lerkladde_6.png

 
Når de krævede oplysninger er udfyldt fjernes fluebenet automatisk fra afvent og måleren kan udskiftes.
 
m_lerkladde_7.png
 
Tryk på Funktioner - Udskift 1 måler eller Udskift målere
Der popper en kvittering op på hvor mange målere der er blevet udskiftet. Klik på OK for at afslutte.
 
m_lerkladde_8.png            m_lerkladde_9.png
 
Når udskiftningen af målere er afsluttet bør der ryddes op i kladden så der er klar til næste gang der skal laves udskiftninger.
 
 
 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.