Follow

Flytteafregning til Kassekladde

Flytteudbetalinger til kassekladde

Det er muligt at overføre et tilgodehavende på en flytteafregning til en kassekladde for bogføring i forbindelse med udbetalingen.

Gå til:

Afregning - Flytter - Flytteudbetalinger til KK

flytteudb_KK.png

Marker den afregning der skal overføres til kassekladde og klik på Overfør til KK - Overfør linje. Skal alle udbetalinger overføres til kassekladden så vælges Overfør alle.

Udbetalinger der ikke skal overføres til kassekladde kan slettes fra listen.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.