Follow

Opsætning af flytter udbetalingskladde

For at anvende direkte overførelse af udbetalinger af flytteafregninger til kassekladde, skal der laves opsætning af en kassekladde kun til dette formål.

Start med at tjekke om de nødvendige kassekladder til formålet er oprettet. Dette gøres her:

Finans - Opsærning - Generelt - Kladdetyper

Finanskl_type.png

Marker kladden INDBETALING og Klik på Type og Navne og der vises en oversigt over Finanskladdenavne. Tjek om der findes en kladde bestemt for udbetaling af flytteafregninger. I nedenstående billede er oprettet kladden UDB_FLYT til formålet.

Kladdenavn_opret.png

Hvis ikke der er oprettet en kladde til udbetalingen, så trykkes der på F3 for en tom linje og Navn og Beskrivelse udfyldes med ønsket tekst. Modkontotype skal være Finans og Modkonto kan udfyldes med ønsket kontonummer (Bank).

Vigtigt: Finanskladde OMP_FLYT er en kladde som systemet benytter i forbindelse med overførelse til udbetalingskladden og MÅ IKKE bruges som udbetalingskladde.

Når ovenstående er oprettet så laver man den sidste opsætning i

Kartotek - Afregning - Afregningsopsætning - fanen Generelt

Afregningsops_tning.png

Flytteudbet. Kladdetypenavn skal være INDBETALIN og Flytteudbet. Kladdenavn skal være den til formålet oprettede kladde. I ovenstående kladden UDBET_FLYT.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.