Follow

Tilbagefør aconto alle forbrugere

Er der opstået en situation hvor det har vist sig at alle forbrugernes aconti er fejlbehæftede, så kan disse aconti tilbageføres på én gang. Dette gøres fra forbrugsadresse oversigten.

Afregning - Forbrugerkartotek F5

Før der kan tilbageføres aconti, skal der tages stilling til om der er forbrugere, der er blevet afregnet i den aconto periode, der skal tilbageføres.

Husk at alle tilbageføringer skal ske kronologisk!

Tilbageførelse når der ikke er lavet afregninger i perioden:

tilbagef_r_aconto_alle.png

I forbrugsadresse oversigt klikkes på knappen Funktioner og dernæst vælges Tilbagefør aconti flere i menuen og følgende skærmbillede vises

tilbagef_r_aconto_alle_2.png

Sker tilbageførelsen i et aktivt afregningsår, så vælg den oprindelige bogføringsdato og indtast dato i feltet Tilbageførelsesdato og tryk på Tilbagefør

 

Tilbageførelse når der er lavet afregning(er) i perioden:

Tag stilling til om der skal tilbageføres aconto eller om denne er blevet tilbageført i forbindelse med afregningen. Hvis forbrugerens aconto ikke skal tilbageføres så skal denne forbruger fjernes fra forbrugsadresse oversigten, inden tilbageførelsen. Se Tilbagefør aconto afmærkede forbrugere.

 

Tilbagefør aconto afmærkede forbrugere

Hvis de fleste forbrugeres aconto skal tilbageføres, så starter man med at afmærke alle forbrugerne i oversigten og dernæst fjerne afmærkningen fra dem, der ikke skal tilbageføres.

 tilbagef_r_aconto_alle_4.png

Afregning - Forbrugerkartotek - F5 - Funktioner - Afmærk

 

 Alle afmærkede forbrugere, vil være markeret med en rombe i kolonnen til venstre:

 

tilbagef_r_aconto_alle_5.png

 

Man fjerner markeringen på en forbruger, ved at markere denne og trykke på Ctrl + F1 

Er det kun nogle få forbrugere, der skal tilbageføres, så kan man i stedet vælge at afmærke disse manuelt med Ctrl + F1. Herefter vælger man så Funktioner - Vis afmærkede.

Der arbejdes altid kun på de forbrugere, der er vist i oversigten. Tryk eventuelt på knappen Antal og få vist antallet af forbrugere der arbejdes med.

 

tilbagef_r_aconto_alle_6.png

 

Vedrører tilbageførelsen en aconto dannet i et afsluttet afregnings år, så skal der tages stilling til om finansregnskabet for dette år er afsluttet, eller om der stadig kan bogføres i Finans i dette år. Kan der bogføres i dette år, kan tilbageførelses datoen være en dato i dette år.

Er finansregnskabsåret afsluttet, så skal tilbageførelses datoen være i aktuelle finansregnsskabsår. I så fald vil alle tilbageføringer blive bogført på reg.konti vedr. tidligere år. Hvilke kontonumre der bruges kan ses under Kartoteker - Afregning - Satser - kolonnerne Afregning regulering og Aconto regulering. Når aconto igen skal dannes bruges den samme dato til bogføringen. Det er kun en eventuel difference, der vil stå tilbage på udligningskontiene.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.