Follow

Ret navne på forbrugerstamkort

Ønsker man at rette navnet på en beboer skal man trykke på knappen Ret udfor teksten "Beboere" på fanebladet Generelt

ret_navn.png

Dette åbner formen Ret navn, hvori navnene kan ændres. Formen kan også åbnes med Alt + r.

ret_navn_form.png

Denne form giver også mulighed for at rette ejer og debitor navne, samt tildele nyt PBSnr. hvis ønsket.

Beboer fornavn:   Indtast ændringer i skrivefeltet

Beboer efternavn:   Indtast ændringer i skrivefeltet

Beboer Navn 2:   Indtast ændringer i skrivefeltet

Ret Ejernavn:   Er der sat flueben i feltet, så vil navnene på ejerstamkortet blive ændret til de indtastede oplysninger i felterne ovenover. Fluebenet fjernes hvis ikke der skal ske en opdatering på ejerstamkortet.

Ændring på debitor:   Her skal der tages stilling til hvorledes ovenstående ændringer skal træde igennem på debitorstamkortet. Der kan vælges mellem følgende ændrings muligheder fra DropDown menuen:

  • Ingen ændring =De indtastede navneændringer gennemføres ikke på debitorstamkortet.
  • Ret navn = De indtastede navneændringer bliver overført til debitorstamkortet. Ønskes der tilknyttet et nyt BS-nr. debitor så skal der sættes flueben i Tildel nyt PBS nummer
  • Ny debitor = De indtastede oplysninger overføres til et nyt debitorstamkort med nyt debitornummer og nyt BS-Nr.

VIGTIGT: De indtastede ændringer vil først blive rettet når der trykkes på Gem. Hvis formen lukkes på anden måde vil ændringerne ikke blive foretaget!

Særligt tilfælde: Hvis der sker en indberetningsfejl i banken, så det automatiske PBS træk bliver trukket på en forkert debitor, så kan der tildeles et nyt PBS nummer. I dette tilfælde skal der KUN være markering i Tildel nyt PBS nummer. Ændringen gemmes ved tryk på Gem.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.