Follow

Flytteafregning

En flytteafregning kan påbegyndes både fra menuen i APPIA og fra et forbrugerstamkort.

Afregning - Flytter - Flytterkladde/Opret ny - og F3 (hvis ikke der vises en tom formular). Ved tryk på Enter indsættes der automatisk et nummer i feltet Flytter nr. hvorefter diverse felter udfyldes.

Startes der fra forbrugerstamkortet så overføres der automatisk oplysninger til flytteafregningskladden fra det valgte stamkort.

Afregning - Forbrugerstamkort - Opret/Udskriv - Flytter

flytteafregning_001.png

Man kommer nu ind på flytteafregningsformularen og udfyldelsen af flytteoplysningerne kan påbegyndes, idet man åbner for alle fanerne i den rækkefølge de er listet.

Fanen Udflytter

Udflytter.png

Stamoplysninger er automatisk henter over i formularen. De felter der ikke er udfyldt kan / skal udfyldes manuelt. Dataene i de allerede udfyldte felter kan rettes hvis dette er nødvendigt. F. eks. udfyldes Adresse men den adresse hvortil udflytter er flyttet til. Kendes denne ikke kan man evt. skrive Ukendt, så man efterfølgende har denne oplysning.

Måler

m_ler-flytter.png

 

Sluttæller udfyldes og forbruget vil fremkomme i feltet Forbrug

Bimålerforbrugere

Er der tilknyttet bimålerforbrugere til adresse der skal flytteafregnes, så skal der også foretages aflæsning af disse forbrugeres målere, inden der kan laves endelig flytteafregning.

Indflytter

flytter-indflytter.png

Indflytters data indtastes og evt. rettelser i allerede viste oplysninger kan foretages hvis nødvendigt.

Ny betaler / Ejer

flytter_-_ny_betaler.png

Ved oprettelse af betaler (Debitor) kan man enten indtaste data eller vælge en af de tre muligheder fra dropdown menuen.

Ved oprettelse af ejer kan man enten indtaste data eller en af fire muligheder fra dropdown menuen.

flytter_-_Ejer.png

Fanen Klar til bogføring viser de oplysninger der vil blive registreret ved bogføringen.

Fanen Indflytter Varme er kun aktuelt hvis der er tale om en flytteafregning på et varmeværk.

Inden den endelige bogføring kan der evt. laves en kontrol så man se hvad afregningen ender ud i. Hvis fraflytter ender med at have et tilgodehavende så kan flytteafregningen ikke udbetales via Nets, hvorfor der ikke må sættes flueben i Medtag til PBS/OIO under fanen Udflytter.

Når alle data er kontrolleret er afregningen klar til bogføring.

 

Udskrivning af bogførte flytteafregninger

Alle bogførte flytteafregninger kan findes i menuen Afregning - Flytter - Bogførte flytteopgørelser.

Viser som standard de bogførte flytteopgørelser der ikke er udskrevet endnu. Inden udskrivning er det muligt at ændre status på om de skal medtages til PBS, ved at sætte eller fjerne fluebenet i kolonnen Medtag til PBS.

Ønsker man at se alle flytteafregninger så vises de ved tryk på Shift + Ctrl + F7.

En flytteafregning kan også udskrives fra Afregning på det forbrugssted der lavet flytteafregning på.

 

Flytteudbetalinger til kassekladde

Det er muligt at overføre et tilgodehavende på en flytteafregning til en kassekladde for bogføring ifm med udbetalingen.

Afregning - Flytter - Flytteudbetalinger til KK

Marker den afregning der skal overføres til kassekladde og klik på Overfør til KK - Overfør linje. Eller udskriv alle ved at vælge Overfør alle.

Udbetalinger der ikke skal overføres til kassekladde skal slettes.

Kontakt EV APPIA hvis ikke opsætningen til udbetalingskladder er lavet.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.