Follow

Faktura til flere - Manuel

Der kan undertiden være behov for at lave en manuel faktura med enslydende fakturalinjer til flere forbrugere på en gang. Dette kunne f.eks. være aktuelt ved målerudskiftning hvor forbrugerne selv skal betale for måleren.

Man starter med at afmærke de forbrugere der skal faktureres.
Afregning - Forbrugerkartotek - F5. Alle forbrugerne vises nu i en liste. Afmærk de forbrugere der skal have en enslydende faktura ved brug af Ctrl + F1. Der efter vælges Funktioner og Vis afmærkede.

afm_rk_001.png

Nu ser listen således ud:

liste_af_afm_rkede.png

Vælg dernæst Funktioner - Opret faktura til viste

Opret_faktura.png

Indtast den ønskede fakturalinje

Faktura_.png

og dernæst vælges Kopier faktura

kopier_faktura.png

Der dannes nu fakturakladde til alle de udvalgte forbrugere. Fakturaerne bogføres nu enkeltvis med F11 eller alle på engang med Massebogfør... fra menuen Bogføring.

bogf_r.png


De bogførte fakturaer kan udskrives fra menuen Afregning - Andre aktiviteter - Bogførte fakturaer eller fra den enkelte forbrugers stamkort ved tryk på Opret/Udskriv - Faktura

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.