Follow

Rapport - Rekvisition / Timer og materialeforbrug

Udskriv en oversigt over forbruget af materialer og timer på anlægsarbejder med rapporten Rekvisition. man skal i den forbindelse tænke på rekvisitionen som en opgave eller en kalkulation (for- eller efterkalkulation). man kan kalde det for en rekvisitions-opgave. 

Gå til rapporten via menuen: Rapporter |Planlægning | Rekvisition

 

Hvis ikke Igangsætningsdato og Afsluttet den. er vist i anfordringsboxen hentes disse ved at trykke på pilen i feltet (F6).


Indsæt fx. Afsluttet dato hvorefter de afsluttede rekvisitions-opgaver i perioden vises.

Indsæt fx Igangsætningsdato hvorefter de rekvisitions-opgaver, som er igangsat efter den indsatte dato vises.

Hvis der er en speciefik rekvisition, der skal udskrives indtastes rekvisitionsnr. i feltet Nummer.  

 

Fanen Indstillinger:

Under fanen indstillingere skal feltet Vis antal skydeventiler, Vis lukkeoplysninger og Skift side pr. rekvisition være blank.

 

Der kan ligeledes vises en samlet oversigt over Udførte reparationer med rapport Udførte reparationer (679).

 

Rapport Udførte reparationer

Rapporten findes under menuen Rapporter |Planlægning |Udførte reparationer  

 For at kunne angive igang- og afslutningsdato hentes felterne Igangsætningsdato og Afslutningsdato ind i anfordringsbilledet under fanen´Reparation.

 

En forudsætning for det, som vises i rapporten er at den er afsluttet og ligger inden for det angivede datointerval.  

 

Oversigt på skærmen

Man kan også finde en oversigt over de afsluttede reparationer fra menuen: Ledelsessystem | Reparation | Afsluttede Reparationer 

Fra oversigten kan de enkelte reparationer tilgås fra knappen Reperation.

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.