Follow

For- og efterkalkulation af reperation

Det er muligt at kalkulere en pris for et stykke arbejde på vandværket. Fordelen ved at have en forkalkulation er, at vandværket får et budget på en given opgave inden den igangsættes. Desuden opnår man mulighed for at sammenligne med det faktiske forbrug via en efterkalkulation, der således beskriver det konkrete forbrug på opgaven. Man kan også lave enten forkalkulationen eller efterkalkulationen alt efter behov.

Hvis man ønsker  at lave en forkalkulation skal den laves som en reparation for sig. Når forkalkulationen oprettes, skal der ligeledes oprettes en reparation til brug for den efterfølgende efterkalkulation (for at give den det næste nummer i rækken oprettet efterkalkulationen straks efter forkalkulationen), hvor man registrerer det faktiske forbrug af timer, materialer, leje af udstyr osv. løbende under reparationens udførelse.

Man kan oprettet en reparation direkte fra Appias Forside eller fra Reperationsoversigten. Der er flere steder i systemet hvor der vil være tilgang til reparationerne.

Opret en reparation fra Forsiden

Tryk på knappen Reparation 

Vælg menuen Opret reparation, hvorefter et blank kort hentes frem.


Opret en reparation fra 
Reparationsoversigten

 Gå via menuen: Ledelsessystem | Reparation | Reparationsoversigt

Tryk på knappen Ny, hvorefter et blank kort hentes frem.

Felterne udfyldes nu efter behov.

Der er dog felter, som skal udfyldes for at få det rigtige udbytte af funktionaliteten.

Felter der skal udfyldes:

  1. Nummer - tildeles aftomatisk
  2. Beskrivelse  - Overskrift, der beskriver opgaven
  3. Igangsætningsdato - Startdato for datointervallet hvori opgaven skal laves
  4. Afslutningsdato - Slutdato for datointervallet hvori opgaven skal laves 
  5. Angiv hvad reperationen tilhører og årsag
  6. indsæt komponenter (skal være oprettet, læs hvordan her)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.