Follow

Forbrugsadresse BI / Forbrugsadresse- og målerdata

Der kan hentes udvalgte data fra henholdsvis Forbrugsadresse- og målertabellen. dannelse af skærmbilledet sker i 2 steps:

1. Grundlag til forbrugsadresse BI
2. Resultat grundlag til forbrugsadresse BI

Step 1, Grundlag til forbrugsadresse BI

Gå til menuen Rapporter | Statistik | Grundlag for forbrugsadresse BI

Aktiver menuen 1. Grundlag Forbrugsadresse BI, der henter billedet Forbrugsadresse BI.

 

Indtast datointerval i felterne Senest årafregningsstartdato og Senest årafregningsslutdato. Dato-intervallet angiver den periode hvori målerne er afregnet.

Tryk ok og vent til kørslen er færdig. Gå herefter til step 2  


Step 2, Resultat grundlag til forbrugsadresse BI
Gå til menuen Rapporter | Statistik | Resultat grundlag forbrugsadresse BI

Linjerne kan nu kopieres og indsættes i Excel

Følgende felter vises:

Juster evt. visningen ved kun få vist de relevante kolonner (skjul kolonne ved at fjerne flueben, eller trække kolonnen sammen) 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.