Follow

Søg i journaler

Under udarbejdelse

Hver gang der bogføres i Finans, så dannes der en journal, der kan dokumentere bogføringen og som viser hvilken person der har stået for bogføringen.

Journaler finder du under:

Finans - Finans - Rapporter - Poster - Finansjournal

Finans_Journal.png

Klik på pilen til højre efter kolonnen Filter, og der åbnes for en oversigt over alle journaler.

Finans_Journal_oversigt.png

Journalerne er nummereret fortløbende og der registreres automatisk data for Oprettelsestidspunkt, Bruger-id, Kildespor, Kladdenavn, Fra løbenr., Til løbenr., Fra momsløbenr. og Til momsløbenr.

Hvis Kildespor og Kladdenavn er blank er der tale om bogføring lavet af systemet, f.eks. ved dannelse af aconti og årsafregning og tilbageførelser af samme. Ved at klikke på knappen Journal og så vælge Finansposter og/eller Debitorposter fås der oplysninger om hvad der er registreret i journalen.

Vælger man f.eks. journal nr. 579 og finansposter, så vil man se at der er tale om registrering af indbetalinger og den primære oplysning er det finanskontonummer der er bogført på.

Journal_Finansposter.png

Vælger man i stedet at åbne for debitorposter så ses flg. oplysninger.

journal_Debitorposter.png

Her får man oplysning om hvilken debitor der er bogført på. Det er op til den enkelte bruger at tage stilling til hvilke oplysninger man har brug for i den enkelte journal.

Alle handlinger der medfører en bogføring i Finans vil automatisk blive nummereret kronologisk med et løbenummer. Er der tvivl om f.eks. hvem der har lavet en bogføring og hvilken dag, så kan de oplysninger findes ved at søge løbenummeret i journal oversigten. Kikker du igen på journal nr. 579, så vil du se at journalen er oprettet den 22-11-11 medens posterne i journalen er bogført den 30-9-11.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.