Follow

Lav filter på en periode i kontoplanen

Det er muligt at lave et Flowfilter på hele kontoplanen således man alene ser værdier i den angivende periode.

Åben kontoplanen og gå til knappen FlowFilter

Herefter åbnes anfordringsbilledet til at definere FlowFilteret

Skriv det datointerval, der skal afspejles i kontoplanen.

Husk at en dato, 2 punktummer og en dato angiver et datointerval. I ovenstående eksempel vil kontoplanen herefter vise værdier  for 2016.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.