Follow

Opret en automatisk nummerserie

Nummerserie (tabel)

Du kan bruge tabellen Nummerserie til at oprette de nummerserier, du vil bruge i virksomheden. Du kan tildele nummerserier til tabeller (f.eks. debitor-, kreditor- og varetabeller), salgs- og købsdokumenter (f.eks. tilbud, leverancer og bogførte fakturaer) og kladdetyper, navne og linjer.

 

Nummerserie (tabel)

I opsætningstabellen for hvert modul, og i kladdetyperne, skal du angive, hvilke nummerserier, der vil blive anvendt til de forskellige funktioner. Hvis du f.eks. har oprettet en nummerserie til kunder, skal du indsætte koden til nummerserien i feltet Debitornumre i tabellen Salgsopsætning. Når du derefter opretter en ny kunde, bruges de oplysninger, der er knyttet til koden, til at tildele et kundenummer.

Når der skal oprettes en nummerserie gøres dette fra vinduet nummerserie. Gå til vinduet nummerserie via menuen Finans |Opsætning | Nummerserie 

Opret en ny nummerserie ved at trykke F3 på en tilfældig linje og indskrin en kode i kolonnen Kode og et navn i kolonnerne Beskrivelse.

Feltbeskrivelse (øvrige)

 

Startnummer
Startnr.
Dette felt indeholder det første nummer i serien.

Standard
Standardnumre, Nummerserie (tabel)
Her kan du angive, om denne nummerserie skal bruges til automatisk tildeling af numre. Marker afkrydsningsfeltet, hvis nummerserien skal bruges til automatisk tildeling af numre.

Du kan f.eks. oprette en nummerserie, hvor dette afkrydsningsfelt er markeret, og knytte den til en debitor. Når du derefter opretter en ny debitor, kan du trykke på Enter i feltet Nummer. Debitoren tildeles derefter automatisk et nummer fra denne nummerserie.

Manuel
Manuel nummerering, Nummerserie (tabel)
Hvis feltet er markeret, kan du angive numre manuelt i stedet for altid at anvende nummerserier.

Du kan f.eks. oprette en nummerserie, hvor dette afkrydsningsfelt er markeret, og knytte den til en debitor. Når du derefter opretter en ny debitor, kan du tildele et nummer manuelt i stedet for at bruge det næste nummer i serien. NB: Markeringen har ingen betydning for de nummerserier, der anvendes i kladder.

 

Angiv startnummer og nummerintervan  ved at åbne vinduet Nummerserielinjer ved at gå til knappen Serie og vælg menuen Linjer.

Feltbeskrivelse (øvrige)

Startdato
Kan udfyldes 

Startnummer
I feltet Startnr. angives de nummer som nummerserien skal begynde med.

Slutnummer 
Der indtastes slutnummer hvis nummerserien har et udløbsnummer. Hvis nummerserien skal køre uendeligt skal feltet være blank.

Forøg med
Dette felt indeholder et nummer, der angiver størrelsen på intervallet mellem numre i nummerserien.

Åben
Åben, Nummerserielinje (tabel)
Dette felt angiver, om nummerserielinjen er åben. Den er åben, indtil det sidste nummer i serien er brugt.Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, betyder det, at nummerserielinjen er åben.Markeringen fjernes automatisk, når oplysningerne i feltet Sidst brugte nr. svarer til oplysningerne i feltet Slutnr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.