Follow

Ændring af rykkerniveau på rykkerkladde

Ønsker man at ændre rykkerniveau på en rykker, så kan dette lade sig gøre ved at opdatere rykkerteksten og i denne forbindelse også at ændre rykkerniveauet. MEN det kan kun lade sig gøre på en rykker der ikke er udsted!!!

Start med at lave en rykker til debitor

Afregning - Andre aktiviteter - Rykkere

Rykkerkort_blank.png

Tryk Enter for at tildele rykkeren det næste nummer fra nummerserien. Debitornr. indtastes og nu hentes rykkerteksten for det aktuelle rykkerniveau ved at klikke på knappen Funktion og dernæst vælge Foreslå rykkertekst.

Rykker_testbruger.png

 

Feltet Rykkerniveau udfyldes automatisk med det rykkerniveau som den forfaldne post med højeste niveau har, plus 1.  I viste tilfælde er rykker niveauet 3. Ønsker man at der skal rykkes på et andet niveau end det viste, så klik på Funktion - Opdater rykkertekst...

Rykker_opdater_ryktekst.png 

 Vælg fanen Indstillinger og skriv i feltet Rykkerniveau det ønskede niveau (2). Afslut med OK.

Rykker_niveau__ndret.png

Teksten er nu ændret til den tekst der er defineret i niveau 2 hvorefter rykker kan udstedes.

Har du valgt at bruge funktionen Opret rykkere og fået dannet rykkere til alle med forfalden saldo, så kan rykkerniveaet ændres for hver af disse ved at stå på de enkelte rykkerkort og så følge ovenstående.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.