Follow

Faktura manuel

En manuel faktura bruges til fakturering af det som ikke medtages ved en aconto og eller en afregning. Det kan for eksempel være en faktura på lukning og genåbning af vand.

Start med at åbne for forbrugerstamkortet for den implicerede forbruger.

Afregning - Forbrugerkartotek - Fanen Generelt og udsøg forbrugeren.

faktura_manuel_1.png

Klik på knappen Opret/Udskriv og dernæst på Faktura. Der oprettes nu en faktura hvor faktura hoved er udfyldt med navn, adresse m.m. på den valgte forbruger. Hvis faktura skal sendes elektronisk via PBS/OIO så skal der være flueben i både Manuel faktura og Hvis manuel, Medtages til PBS.....(og OIO)

faktura_hoved.png

Tjek at felter under fanen Fakturering er udfyldt korrekt med den ønskede forfaldsdato - Betalingsbeting.kode og Betalingsformskode.

Faktura_Fakturering.png

Herefter udfyldes fakturalinjerne efter behov.

fakturalinjer.png

I den første kolonne Type vælges altid Finans og Nummer udfyldes med det finanskontonummer som fakturalinjen skal bogføres på. Der kan laves opslag direkte i finanskontoplanen fra feltet for udvælgelse af kontonummeret. Beskrivelse udfyldes automatisk med den tekst der står i kolonnen Navn i finanskontoplanen. Teksten kan ændres i fakturalinjen. Ønskes der en linje kun med tekst, så gøres dette ved kun at skrive i kolonnen Beskrivelse mens alle andre kolonner blankes. Udfyld nu Antal og Salgspris Ekskl. moms (styk pris). Når de ønskede linjer er oprettet trykkes der på knappen Bogføring og dernæst på Kontroller. Kontroller nu at Salgspris, moms-id og øvrige oplysninger er rigtige. Herefter kan fakturaen bogføres med F11.

Ønskes fakturaen udskrevet så gøres dette fra Finans - Tilgodehavender - Oversigt - Bogførte fakturaer. Eller fra Afregning - Andre aktiviteter - Bogførte fakturaer.

Skal der laves en faktura til en debitor uden forbrugsadresse så gøres dette fra Finans - Tilgodehavender - Fakturaer - F3 for blankt fakturahoved. Eller fra Afregning - Andre aktiviteter - Fakturaer - F3. Tryk på Enter og der indsættes automatisk det næste nummer fra nummerserien. I Kundenr. fremsøges debitor eller debitornummeret indtastes. Afslut med Enter. Herefter forsættes som beskrevet ovenfor.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.