Follow

Oprettet/slette finanskonti

Det er muligt at oprette nye konti i kontoplanen og hvis der ikke er bogførte poster på en konto, kan den slettes.

Opret en ny konto i kontoplanen.

Step 1 - Opret et nyt kontokort
Step 2 - Udfyld felter på kontokortet (definer hvorledes kontoen skal administrerer kontoen)
Step 3 - Indryk kontoen i kontoplanen

Step 1 opret kontokort.

Den enkelte linje i kontoplanen er repræsenteret ved et Finanskontokort, hvor du definere hvorledes posterne på den enkelte konto administreres.

  

Når der skal oprettes en ny konto oprettes et nyt Finanskontokort. Stå på linjen under den konto hvor der skal oprettes en ny konto. Tryk F3 for at oprette en ny blank linje. Indtast det nye Finanskonto nummer i feltet Nummer

Der er herved samtidigt oprettet en nyt Finanskontokort. Definer nu hvorledes den nye finanskonto skal administrere posterne.

Step 2 - Udfyld felter på kontokortet (definer hvorledes kontoen skal administrerer kontoen)

Hent Finanskontokortet ved at stå på linjen med den nye konto og gå til knappen Konto og vælg menuen Kort.

  

Udfyld nu felterne på Finanskontokortet.

 

Fanen Generelt/Feltbeskrivelse:
I dette afsnit forklares de vigteste felter i forbindelse med Finanskontokort og fanen Generelt.

Nummer
Nummeret på finanskontoen.

Navn
En kort beskrivelse på finanskontoen (overskrift)

Type.
Angiver om kontoen er en konto på resultatopgørelsen eller en konto på balancen. Dette felt er vigtigt i forhold til at afgøre, hvilke konti der skal lukkes ved årsafslutningen af regnskabsåret.  

Debet/Kredit
Angiver den type poster, der normalt bogføres på denne konto. Typen begrænser ikke typen af tranaktioner, som bogføres på kontoen.

Kontotype
I dette felt angives formålet med kontoen. Vælg mellem:

  • Konto - bruges til at samle transaktioner
  • Overskrift - Dette felt er kun beskrivende
  • Sum - Bruges til at sammenlægge en række konti, som angivet i feltet/kolonnen Sammentælling.
  • Fra-sum - bruges til at markere starten af et kolonne-interval.
  • Til-sum - Bruges til at markere slutningen af kolonne- intervallet 

Sammentælling
Bestemmer, hvilke konti, der overføres til en konto af typen Sum eller Til-Sum.

Konto
Viser kontoens saldo.

Afstembar
Bestemmer om kontoen skal medtages i vinduet Afstemning i kassekladerne. Vinduet Afstemning bruges som kontrol før bogføring af kontiene i kladden.

Direkte bogføring
Angiver, om poster må bogføres direkte på denne konto. Dette felt markeres automatisk når der oprettes en nyt kort.

Spærret
Hvis dette felt er markeret kan der ikke bogføres poster på.

Rettet den
Systemgeneret felt, der viser den dato, hvor finanskontoen senest er rettet. 

  

 Fanen Bogføring/Feltbeskrivelse

Under fanen Bogføring defineres de felter, som bestemmer, hvordan finans- og momsposter registreres.   

 I dette afsnit forklares de vigteste felter i forbindelse med Finanskontokort og fanen Bogføring.

Bogføringstype
Definere,  om kontoen kun bruges i forbindelse med en salgs- eller købstransaktion eller i forbindelse med begge former for transaktioner. Dette felt bruges sammen med felterne: Momsvirksomhedsbogf.gruppe og Momsvproduktbogf.gruppe til at søge efter den konto momsen skal bogføres på. Det angives kun i forbindelse med indtægts- og udgiftskonti, hvor der skal angives moms.  

Virksomhedsbogføringsgruppe
Identificerer standard-virksomhedsbogføringsgruppen for kontoen. I dette felt angives hvem der købes fra eller hvem der sælges til. det anvendes sammen med felterne Produktbogføringsgruppe og Bogføringstype til at søge efter finanskonti, hvor der skal bogføres salg, køb rabatbeløb, forbrug, og lagerreguleringer. 

Produktbogføringsgruppe.
Identificerer standard-produktbogføringsgruppen for kontoen. I dette felt angives typen af vare, der er solgt eller købt. Det bruges sammen med felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Bogføringstype til at søge efter finanskonti, hvor der skal bogføres salg, køb rabatbeløb, forbrug, og lagerreguleringer.  

Momsvirksomhedsbogføringsgruppe
Identificerer standard-momsvirksomhedsbogføringsgruppen for kontoen. dette felt bruges sammen med felterne Momsproduktbogføringsgruppe og Bogføringstype til at bestemme momsprocenten og momsberegningstypen. samt at søge efter de finanskonti hvor momsen bogføres.

Momsproduktbogføringsgruppe
Identificerer standard-momsproduktbogføringsgruppen for kontoen. dette felt bruges sammen med felterne Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Bogføringstype til at bestemme momsprocenten og momsberegningstypen. samt at søge efter de finanskonti hvor momsen bogføres.

Generelt
Når bogføringstyperne og bogføringsgruppekoderne er tildelt til en finanskonto, indsættes de automatisk i en kladde-, salgs, eller købslinje når finanskontoen vælges.

Step 3 - Indryk kontoen i kontoplanen

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.