Follow

Vis kolonner i kontoplanen

Som udgangspunkt har vandværket en kontoplan. Enten en, der er oparbejdet i gennem tiden eller en, der er leveret med systemet.

Når et regnskab opstartes eller konverteres over i Appia anvendes en standard kontoplan, som er tilpasset vandværker. Standardkontoplanen i Appia er lavet ud fra lovgivningen vedrørende vandværksdrift samt ud fra foreningen DV (Danske Vandværker) retningslinjer.

Kontoplanen anvendes som den er, men kan naturligvis tilpasses efter behov.

Standard kontoplan

Vis/skjul kolonner

Der er muligt at vise og skjule kolonner i en tabel. Når der er kolonner, som er hentet frem eller skjult ud over det som standardvisningen viser, er det en personlig indstilling. Indstillingen bliver registreret i ZUP-filen som er knyttet til netop den brugeradgang som er logget på når ændringen laves. Så har vandværket flere brugeradgange, så kan det der vises på skærmen være forskelligt. Vær opmærksom på at personlige indstillinger ”forsvinder” når der laves en opdatering af Appia. I disse tilfælde skal man lave  de personlige indstillinger igen.  Dette gælder også hvis det bliver nødvendigt at slette ZUP-filen.

Ud over det som standardvisningen viser I kontoplanen, er det vigtigt at få vist kolonnerne Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Momsproduktbogføringsgruppe. Disse 2 kolonner viser hvorledes momsopsætninger er lavet ud for hver konto.

Stå i kontoplanen og gå til menuen Vis i topbjælken, og vælg menuen Vis Kolonne.

Sæt ”flueben” ud for Momsvirksomhedsbogføringsgruppe og Momsproduktbog-
føringsgruppe.
Herved tilføjes de 2 kolonner i oversigten.

Standardvisning

                  

 Vis momsgrupper     

 

 

Kontoplan med personlig indstilling vedrørende moms visning

Vis kolonner i finanskladden.

Det er ligeledes hensigtsmæssig at få vist momsindstillinger i finanskladden. Gå til Vis kolonne og tilføj kolonnen Momsbeløb, Modkontos momsbeløb

Flyt kolonner

Kolonnerne kan ligeledes flyttes sideværts. Peg på top bjælken i tabellen (der hvor men har overskrifterne), højreklik og hold tasten på musen nede imens kolonnen flyttes til den ønskede position. Placer kolonnerne der hvor de er mest hensigtsmæssige.

Anbefaling – leg med denne opsætning på Forbrugeroversigten – Måleroversigt – Indbetalingskladder – Målerkladder – Klargjorte Forbrugere m.m.

HUSK – felterne kan altid slås til/fra igen.

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.